Controles

Wanneer u een positieve zwangerschapstest hebt, is het belangrijk om zo snel mogelijk een afspraak met ons te maken.

Bij uw eerste bezoek lopen we een aantal onderwerpen door. We zullen u vragen stellen over onder andere mogelijk voorgaande zwangerschappen, familiale voorgeschiedenis, leefgewoonten, ziekten, operaties, medicatiegebruik en allergieën.

Bij uw eerste bezoek wordt u ook kort onderzocht. Hierbij worden uw bloeddruk en gewicht gemeten, eventueel wordt de buik afgetast en wordt het hartje van de baby beluisterd (dit kan als u 12 weken zwanger bent). Ook wordt er bloed bij u afgenomen om uw bloedgroep te bepalen en te onderzoeken op bepaalde aandoeningen.

Tijdens de controles is er de gelegenheid om vragen te stellen en indien gewenst bepaalde situaties bespreekbaar te maken. Mochten er bijzondere omstandigheden zijn, dan is het raadzaam om ons dat te vertellen, zodat wij onze begeleiding hierop kunnen afstemmen.

Zo nodig kunnen wij u doorverwijzen naar een specialist of iemand anders die u kan bijstaan. Dit gaat altijd in overleg met u.

Regelmatige controles

[row][span6][square_dropcap]W[/square_dropcap]ij zullen het verloop van de zwangerschap regelmatig contoleren. De eerste 28 weken komt u elke 4 weken op controle, gevolgd door een periode van controles elke drie weken.

Vanaf 37 weken wordt u wekelijks gecontroleerd. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen er meer of minder controles worden afgesproken.[/span6]

[span6][square_dropcap]T[/square_dropcap]ijdens de controle wordt uw bloeddruk en gewicht gemeten en gevraagd hoe u zich voelt. U wordt lichamelijk onderzocht, waarbij de buik wordt afgetast om de groei van de baarmoeder na te gaan om te zien of uw baby voldoende groeit. Vanaf 12 weken wordt er ook naar het hartje van uw baby geluisterd. In de laatste maanden volgen we ook de ligging van uw baby op. Ligt het hoofdje beneden en is uw kindje goed aan het indalen in uw bekken?[/span6][/row]