CenteringPregnancy™

CenteringPregnancy™

Veel uitgebreider dan de reguliere consulten en controles

Tijdens de zwangerschap bestaat de reguliere verloskundige zorg uit een intake waarin de persoonlijke situatie in kaart wordt gebracht, gevolgd door ongeveer 12 consulten van ongeveer 15 – 20 minuten waarin diverse medische controles worden gedaan en enkele vragen beantwoord kunnen worden. Er is over het algemeen niet veel tijd om dieper in te gaan op onderwerpen zoals een gezonde leefstijl, de veranderingen die het ouderschap met zich meebrengen, klachten tijdens de zwangerschap en de uiteindelijke bevalling. De verloskundige geeft vooral informatie en kan tijdens de consulten antwoord geven op de vragen van de zwangeren, maar er is niet écht sprake van een gesprek tussen zwangere, partner en verloskundige. Tijdens CenteringPregnancy™ kan dit wél!  

Wat is CenteringPregnancy™?

Bij CenteringPregnancy™ wordt de intake, zoals gewoonlijk, individueel afgenomen. De vervolgcontroles tijdens de zwangerschap vinden in groepsverband plaats, samen met een groep van 8 tot 12 zwangeren met een vergelijkbare zwangerschapsduur. Tijdens deze CenteringPregnancy™ sessies wordt de medische zorg (controle van bloeddruk, groei van de baby) gecombineerd met voorlichting, uitwisselen van kennis en ervaring, leren van gezondheidsvaardigheden en het stimuleren van onderlinge ondersteuning en vriendschap.

Elke CenteringPregnancy™ groep komt 9 keer bij elkaar volgens een schema en wordt begeleid door twee vaste verloskundigen. De sessies duren ongeveer 120 minuten. Veel langer dan de consulten tijdens de reguliere controles. Op deze manier is er ruimte uitgebreid te praten over verschillende zaken die van invloed zijn op de zwangerschap, gezondheid en de voorbereiding op de uiteindelijke bevalling. Tijdens CenteringPregnancy™ zijn er ook sessies waarbij de partner wordt betrokken.

Voordelen CenteringPregnancy™

  • Uitwisselen van kennis en ervaringen
  • Compleet zorgprogramma zonder extra kosten
  • Effectievere interactieve methodes van voorlichting
  • Versterkt de onderlinge band tussen deelnemers en verloskundigen

Ervaringen met CenteringPregnancy™